ارتباطات سیار هوشمند امین (اپراتور مجازی انارستان) در همایش طیف

شرکت ارتباط سیار هوشمند امین (اپراتور مجازی انارستان) در همایش طیف حضور داشت. در این همایش جناب آقای کلاهدوزان مدیر اپراتور مجازی به سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن توضیح درباره اپراتور مجازی، ذکر کردند که مهم‌ترین دغدغه و توجه مجموعه به نوجوانان دهه هشتادی است.

نظر دهید