جشنواره تابستانه سیمکارت انارستان

جشنواره تابستانه سیمکارت انارستان

شاد و آفتابی با بسته‌های انارستانی

‌انارستان با آغاز تابستان بسته‌های تابستانه سیمکارت انارستان را با قیمت‌های شگفت‌انگیز و تخفیف‌های فوق‌العاده ارائه کرده است. این بسته‌ها ویژه تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان درنظر گرفته شده‌اند و شامل بسته‌های جدید ترکیبی و بسته‌های دیتای یکماهه با قابلیت فعالسازی یک بار در ماه از تاریخ 20 تیر تا 20 شهریور ماه 1398 هستند.گفتنی است پس از پایان یک ماه و انقضای حجم بسته، مشترک سیمکارت انارستان می‌تواند برای ماه آینده بسته جدیدی فعال کندقضای بستههمشترک می‌تواند بسته جدیدی برای خود فعال فت شد که مشخصو با زمان کمتر ()اف تقال داده نمی‌شود..

در این طرح سه بسته­ ترکیبی شامل پیامک، مکالمه و دیتا و همچنین سه بسته دیتا به مشترکان سیمکارت انارستان پیشنهاد شده است که جزییات هر یک از آنها در جدول زیر آمده است.

برای مشاهده بسته­ها و فعالسازی کافی است مشترکان انارستان کد #667*100* را شماره‌گیری کنند.

نام بسته حجم بسته مبلغ قابل پرداخت (تومان) روش فعالسازی
ترکیبی یک ماهه 100 پیامک + 100 دقیقه مکالمه + 1.5 گیگ دیتا 10.900 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66711#
150 پیامک + 150 دقیقه مکالمه + 3 گیگ دیتا 13.900 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66712#
 200 پیامک + 200 دقیقه مکالمه + 4 گیگ دیتا 18.400 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66713#
دیتای یک ماهه 2 گیگا بایت 8.400 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66721#
4 گیگا بایت  11.400 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66722#
5 گیگا بایت 13.900 + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده *100*66723#

اگر روی سیمکارت انارستان بسته‌ اینترنتی انارستان با هر محدوده زمانی داشته باشید، می‌توانید بسته‌های ترکیبی را نیز فعال کنید. در این‌صورت حجم بسته اینترنتی انارستان به حجم دیتای بسته ترکیبی افزوده می شود. گفتنی است پس از اتمام حجم مکالمه، پیامک و دیتای بسته‌ها، تعرفه مشترکان بصورت آزاد محاسبه می شود.

نظر دهید