مدرسه بهان دومین سال پیاپی میهمان نارلیگا

نارلیگا روز سوم نمایشگاه تلکام 2017

محسن سمسارپور، واحد نارلیگا

وفاداری کلمه‌ای است که به این سادگی به دست نمی‌آید. مدرسه بهان امروز هم میهمان غرفه نارلیگا در سالن زیست بوم کودک و نوجوان انارستان بود و این یعنی وفاداری، مدرسه‌ای که سال گذشته هم در نمایشگاه تلکام میهمان نارلیگا بود با حضور مجدد در این نمایشگاه رنگ و بوی جذابی به نارلیگا بخشید.

امروز هم مثل دو روز گذشته لیگ‌های نارلیگا برگزار شد و با توجه به حضور مدارس پسرانه و دخترانه از مناطق متفاوت تهران تعداد لیگ‌ها و جوایز نارلیگا نیز با هماهنگی‌ها بیشتر شد.

مدارس بهان در دو مقطع تحصیلی، پردیس شریف، دارالفنون و آیت الله بهجت مدارس پسرانه و دخترانه‌ای بودند که امروز میهمان نارلیگا شدند. به سه نفر اول هر یک از بازی‌های فوتبال، ماشین مسابقه‌ای و ماریو جوایزی نفیس اهدا شد.

امروز باز هم شاهد رکوردشکنی بودیم و پارسا عرشی از مدرسه بهان با ثبت رکورد 61209 رکورد بازی ماشین مسابقه‌ای جدل بر روی سرعت را شکست و به مقام اول این مسابقات دست یافت.

نارلیگا سرزمین بازی، سرگرمی و آموزش، فردا و در آخرین روز نیز پذیرای حضور گرم شما عزیزان خواهد بود. با حضور خود در سالن  25 B سالن اختصاصی انارستان در نمایشگاه تلکام و غرفه نارلیگا ما را همراهی کنید.

نظر دهید