باشگاه انارستان

خدمات ارزش‌افزوده با عنوان اختصاری Vas  (Value added service) به خدمات ارایه محتوا در برابر پرداخت هزینه گفته می شود. این خدمات به صورت های گوناگون ارایه می شود، باشگاه انارستان و آینار هر دو از خدمات ارزش افزوده انارستان هستند. باشگاه انارستان مبتنی بر پیامک و آینار سرویس تلفن گویای انارستان است.

یکی از متداول‌ترین خدمات ارزش‌افزوده، ارسال پیام‌های نوشتاری با محتوای سرگرم‌کننده، آموزشی، کاربردی و… برای مشترکان تلفن همراه است. در همین زمینه باشگاه انارستان که نخستین سامانه همراه دانش آموزان و والدین آنها است با هدف ارائه محتوای آموزشی از مهـر ماه ۱۳۹۵ راه اندازی شد. ماموریت باشگاه انارستان، بهبـود ارتبـاط والدین با فرزنـدان، افزایش سطح آگاهی و ارتقا کیفیت آموزش دانش آموزان است.

عضویت در باشگاه انارستان سه امتیاز درپی دارد:

  • دریافت محتوای آموزشی به صورت پیامک
  • شانس برنده شدن در قرعه کشی های روزانه، هفتگی و جایزه ویژه
  • بهره مندی از تخفیف های ویژه محصولات و خدمات گوناگون فرهنگی و آموزشی

خدمات تخفیف باشگاه انارستان با رویکرد آموزشی در گروه سنی کودک و نوجوان تعریف شده است. به عنوان مثال 40درصد تخفیفات در حوزه کتاب است، بخش دیگر هم محتوای آموزشی برای والدین کودکان و نوجوانان دانش آموز است.

برای عضویت در باشگاه انارستان کافی است کد ۲۲۲ به شماره ۶۰۲۰ پیامک بشود.


وب سایت باشگاه انارستان: anarestanclub.ir

صفحه اینستاگرام باشگاه انارستان: anarestanclub@

کانال تلگرام باشگاه انارستان: anarestanclub@