نارلیگا

نارلیگا یکی از خدمات انارستان است که با سه هدف بازی، سرگرمی و آموزش راه‌اندازی شده است. نارلیگا یک پلتفُرم یا بستر است که در آن لیگ ها و جشنواره‌های گوناگون از بازی های رایانه‌ای برگزار می‌شود. نارلیگا زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را فراهم کرده است تا همه بتوانند بازی‌های خود را در این فضا عرضه کنند.

گروه هدف نارلیگا کودکان و نوجوانان هستند بنابراین بازی ها بر پایه ارزش های آموزشی گزینش می شوند، بازی هایی که جذابیت بصری دارند، هیجان انگیز هستند اما خشن نیستند، رقابتی هستند و امکان بازی کردن آنلاین را دارند. حمایت از بازی های ایرانی از اولویت های نارلیگا است.

همه از سرتاسر جهان می توانند در نارلیگا عضو شوند و با هم رقابت کنند. نارلیگا در بازه های زمانی مشخص لیگ ها و جشنواره های متنوع با جوایز مختلف برگزار می کند. بازی کنندگان در وب سایت نارلیگا ثبت نام می کنند و سپس اپلیکیشن بازی را دانلود می کنند. نارلیگا مبتنی بر سیستم ثبت نام متمرکز SSO انارستان است بدین ترتیب کاربران نارلیگا با یک حساب کاربری می توانند از خدمات دیگر انارستان استفاده کنند و پیشینه فعالیت کاربران در حساب انارستانی او ثبت می شود.

به طور کلی سه گروه در نارلیگا فعال هستند:

  • بازی سازها، ایلیکیشن بازی را می نویسند.
  • برگزار کنندگان جام، سرمایه گذاری می کنند و هزینه جوایز را پرداخت می کنند و در سود مشارکت می کنند.
  • بازی کنندگان که با پرداخت هزینه در مسابقات شرکت می کنند تا در صورت برنده شدن جایزه دریافت کنند.

در نارلیگا جام ها بر پایه یک پیام شکل می گیرند مثلا بازی ایرانی برای برگزاری هر جام یک طرح آماده می شود، در این طرح قوانین جام، روند اجرایی، طرح تبلیغاتی و جوایز مشخص می شوند.