کودکان سلیزده

انارستانی‌ها با دست پُر به دیدن کودکان سیلزده لرستان رفتند

انارستانی‌ها با دست پُر به دیدن کودکان سیلزده لرستان رفتند

انارستان برای کمک به کودکان سیلزده لرستان یک کارزار ترتیب داد. انارستانی‌ها مردادماه امسال با حضور در روستای چم مهر پل دختر، بسته‌های هدیه کارزار امیدآفرین را میان کودکان این روستای سیل‌زده توزیع کردند. روستای چم مهر یکی از بزرگترین روستاهای استان لرستان است که در کنار رودخانه کشکان واقع‌شده است. چون آب رودخانه‌های لرستان … Continue reading انارستانی‌ها با دست پُر به دیدن کودکان سیلزده لرستان رفتند