مهلت شرکت در این طرح به پایان رسیده است!

جشنواره تابستانه سیمکارت انارستان

شاد و آفتابی با بسته‌های انارستانی

‌انارستان با آغاز تابستان بسته‌های تابستانه سیمکارت انارستان را با قیمت‌های شگفت‌انگیز و تخفیف‌های فوق‌العاده ارائه کرده است. این بسته‌ها ویژه تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان درنظر گرفته شده‌اند و شامل بسته‌های جدید ترکیبی و بسته‌های دیتای یکماهه با قابلیت فعالسازی یک بار در ماه از ۲۰ تیر تا ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ هستند. گفتنی است پس از پایان یک ماه و انقضای حجم بسته، مشترک سیمکارت انارستان می‌تواند برای ماه آینده بسته جدیدی فعال کند. 

در این جشنواره تابستانه سیمکارت انارستان سه بسته­ ترکیبی شامل پیامک، مکالمه و دیتا و همچنین سه بسته دیتا به مشترکان سیمکارت انارستان پیشنهاد شده است که جزییات هر یک از آنها در جدول زیر آمده است.

برای مشاهده بسته­ ها و فعالسازی کافی است مشترکان انارستان کد #667*100* را شماره‌گیری کنند.

نام بسته

حجم بسته

مبلغ قابل پرداخت (تومان)

روش فعالسازی

ترکیبی

یک ماهه

۱۰۰ پیامک + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱.۵ گیگ دیتا

۱۰.۹۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66711#*100*

۱۵۰ پیامک + ۱۵۰ دقیقه مکالمه + ۳ گیگ دیتا

۱۳.۹۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66712#*100*

۲۰۰ پیامک + ۲۰۰ دقیقه مکالمه + ۴ گیگ دیتا

۱۸.۴۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66713#*100*

دیتای

یک ماهه

۲ گیگا بایت

۸.۴۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66721#*100*

۴ گیگا بایت

 ۱۱.۴۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66722#*100*

۵ گیگا بایت

۱۳.۹۰۰ + ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده

66723#*100*

اگر روی سیمکارت انارستان، بسته‌ اینترنتی انارستان با هر محدوده زمانی داشته باشید، می‌توانید بسته‌های ترکیبی را نیز فعال کنید. در این‌صورت حجم بسته اینترنتی انارستان به حجم دیتای بسته ترکیبی افزوده می شود. گفتنی است پس از اتمام حجم مکالمه، پیامک و دیتای بسته‌ها، تعرفه مشترکان بصورت آزاد محاسبه می شود.